Gabinet de Llengua Catalana de la UAB
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
5. Els punts suspensius
 

5.1. Norma general

Els punts suspensius indiquen la suspensió d’una oració (voluntàriament inacabada), una interrupció de l’exposició que, si convé, es pot reprendre tot seguit. Habitualment se suposa que els mots que no s’expliciten són obvis, o bé es pretén que el lector completi lliurement el que s’exposa parcialment, o bé no interessen, en el cas de les citacions.

Els punts suspensius, d’altra banda, també poden expressar dubte, interrogació subtil, estranyesa, reticència o intriga.

Sempre hi ha d'haver tres punts —ni més ni menys—, que han d'anar units sense cap espai en blanc al mot precedent.

Convé no abusar dels punts suspensius per tal que el text no quedi escapçat o incomplet.
 

5.2. Llistes i sèries d’elements inacabades

Les llistes inacabades i les sèries d’elements es tanquen amb punts suspensius quan hi ha elements que no es volen fer explícits.

•Farem el que fem cada divendres: anar a sopar, després al cinema, o a un bar...
Les enumeracions inconcloses han de constar, com a mínim, de dos elements perquè puguin dur darrere un etcètera o uns punts suspensius. Per tant, són incorrectes frases com Trametem una còpia d’aquest document als ajuntaments... o Trametem una còpia d'aquest document als ajuntaments, etc.
 

5.3. Els punts suspensius i l’etcètera

5.3.1. Ús simultani
5.3.2. Escrits informatius, documentals o administratius
5.3.3. Sèries numèriques

5.3.1. Ús simultani
Els punts suspensius i el mot etcètera (etc.) no es poden escriure seguits: expressen, de fet, el mateix.

•taules, cadires, armaris, etc. [o bé taules, cadires, armaris..., però no taules, cadires, armaris, etc. ... ni taules, cadires, armaris..., etc.] 5.3.2. Escrits informatius, documentals o administratius
És desaconsellable recórrer als punts suspensius en escrits de caràcter informatiu, documental o administratiu; en aquests casos és preferible indicar les omissions de paraules sobreenteses amb un etcètera (etc.).
•Trametem una còpia d’aquest document als ajuntaments, als consells comarcals, etc.
5.3.3. Sèries numèriques
Cal assenyalar amb punts suspensius —no pas amb un etcètera— que una sèrie numèrica queda oberta.
•5, 10, 15, 20, 25...
•1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
5.4. Supressió d’un fragment
Els punts suspensius s’escriuen entre claudàtors (o entre parèntesis) quan indiquen la supressió d’un fragment o l’escapçament d’un text citat. •En casos com aquests, és millor no intervenir-hi. [...] Si seguiu aquests consells, podreu resoldre el problema fàcilment.
•La reunió s'havia de fer el dia 23, diumenge, a la seu del sindicat [...]. Mai no sabrem per què no hi va anar.
•Afirmà que la situació era greu, que hi havien de posar remei com més aviat millor [...], perquè només així evitarien un desastre de gran magnitud.
•Pocs governs han volgut col·laborar en les campanyes de solidaritat amb aquest poble. [...] s'ha arribat a una situació desesperada.
En el primer exemple s'ha suprimit una oració sencera o més d'una. En el segon s'ha suprimit un fragment de la primera oració i potser també una oració sencera o més d'una. En el tercer exemple s'ha suprimit un fragment entre millor i perquè que no pot contenir cap oració independent. En el quart s'ha suprimit un fragment de la segona oració i potser també una oració sencera, o més d'una, anterior.
 

5.5. Confluència amb altres signes de puntuació

5.5.1. Els punts suspensius i el punt
5.5.2. Els punts suspensius i la coma
5.5.3. Els punts suspensius, el guió, els parèntesis i els claudàtors
5.5.4. La interrogació i els punts suspensius
5.5.5. L’admiració i els punts suspensius
5.5.6. Confluència de la barra inclinada amb altres signes

5.5.1. Els punts suspensius i el punt
Els punts suspensius absorbeixen el punt final d’una oració.

•Realment no ho deu saber, o potser ens vol fer creure... Caldrà esperar uns dies per saber-ho. 5.5.2. Els punts suspensius i la coma
Els punts suspensius admeten la coma darrere però no davant.
•Parleu-ne, discutiu tant com vulgueu..., però no us baralleu.
•El públic fou divers: autoritats, ancians, jovenalla...
5.5.3. Els punts suspensius, el guió, els parèntesis i els claudàtors
En els incisos, els punts suspensius han d’anar abans del signe de tancament (guió, parèntesi o claudàtor) corresponent.
•Parlà dels esports d’origen anglès —futbol, rugbi...— i de l’handbol.
•Les revoltes camperoles sovintejaven (maig de 1651, gener de 1652, febrer i abril de 1653...), però la seva efectivitat fou minsa.