Gabinet de Llengua Catalana de la UAB
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
12. La barra inclinada
 

12.1. Norma general

La barra inclinada indica relació, alternança o oposició entre dos elements.

•Les relacions universitat/empresa han augmentat els últims anys.
•Hi seran admesos els aspirants que tinguin el certificat Q i/o que superin la prova.
•Hi ha paraules que només es diferencien pel grau d'obertura de la o: dona/dóna, os/ós, etc.
Quan la barra inclinada uneix dues paraules, s’escriu sense cap espai en blanc davant ni darrere, i amb un espai en blanc a banda i banda quan uneix formes complexes.
•Farem el trajecte Barcelona/Tarragona.
•Farem el trajecte Arenys de Mar / Calella de Palafrugell.
Convé no abusar-ne, sobretot quan la barra es pot substituir per una i. •La convocatòria va adreçada a degans i directors de centre de totes les universitats catalanes. [És preferible a La convocatòria va adreçada a degans/directors de centre de totes les universitats catalanes.] 12.2. Signe matemàtic

S'utilitza la barra inclinada com a signe de divisió —amb un espai en blanc davant i un altre darrere—, cas en què també es poden utilitzar els dos punts.

•330 / 21
•44.289,2 / 997
La barra inclinida separa els elements d'algunes unitats mètriques;.
•km/h
•kg/m3
En els nombres trencats la barra inclinada serveix per a separar el numerador del denominador.
•1/3
•12/25
12.3. Abreviatures

La barra inclinada es fa servir per marcar algunes abreviatures, tot i que generalment es marquen amb un punt. És del tot incorrecte escriure el punt i la barra junts en una mateixa abreviatura.

•c/ [o c.]
•c/c [o cte. ct.]
12.4. Datacions

Quan s’escriu una data numèrica, el dia, el mes i l'any se separen amb una barra inclinada. També es poden utilitzar el guionet o el punt amb aquesta finalitat.

•23/4/1998 [o bé 23–4–1998, o bé 23.4.1998]
12.5. Separació de períodes temporals

Els biennis de cursos acadèmics, de temporades i de qualsevol altre període que inclogui parts de dos anys naturals, separats amb un guionet, s’escriuen amb una barra inclinada entre els dos períodes.

•Aquest curs s'ha programat per al bienni 1997–98 / 1998–99.
•S'ha signat un conveni per resoldre el finançament del període 1997–98 / 1998–99.
12.6. Gènere i nombre

Amb la barra inclinada se separa la forma en masculí singular de la terminació en femení o en plural.

•Senyor/a
•Benvolgut/s company/s
12.7. Separació del número d’ordre i l’any

En alguns documents normatius la barra inclinada separa el número d'ordre de l'any.

•Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública [...]
•Decret 93/1992, de 6 de maig, de delegació de funcions [...]
12.8. Transcripció fonològica

En lingüística, la barra inclinada s'utilitza per a representar els fonemes i per a la transcripció fonològica.

•Totes les llengües tenen els fonemes /a/, /i/ i /u/.
•La forma sud /sut/ [...]
12.9. Separació de versos

La barra inclinada separa els versos d'un poema citats a línia seguida. També es pot utilitzar la barra vertical per a aquesta funció.

•Cançó d'amor, de sang i errors / lluny de qualsevol entès presumptuós / amb ulls de foc, sense cap horitzó, / sense ni un destorb. Noteu que cal deixar un espai en blanc a banda i banda de la barra.
 

12.10. Confluència amb altres signes de puntuació

12.10.1. La barra inclinada i el punt
12.10.2. Confluència de la barra inclinada amb altres signes

12.10.1. La barra inclinada i el punt
En una mateixa abreviatura evitarem l'ús del punt i de la barra inclinada. Vegeu-ne exemples en l’apartat corresponent del punt.

12.10.2. Confluència de la barra inclinada amb altres signes
a) Transcripcions fonològiques i abreviatures
La barra inclinada pot anar seguida de qualsevol signe quan s'utilitza en fonologia i quan indica una abreviatura.

•Tenim diverses manifestacions de la /o/: [fósk], [fuskán] [...]
•L'abreviatura c/, que hem utilitzat en aquesta publicació [...]
•Si volem abreujar carrer, hem d'escriure c. o c/?
•La paraula taló —escrita també t/— apareix sovint [...]
b) Separació de versos
La barra inclinada pot anar precedida de qualsevol signe de puntuació quan s'utilitza per a separar els versos d'un poema citats a línia seguida. Recordeu, però, que s'ha de deixar un espai en blanc a banda i banda de la barra.
•Tu ets com un pas en fals, / un pal·ladí o un criminal? / Un niu on no s'hi escau / sense confins enmig d'un gris rebost.