Argumentar

Tipus d’arguments

Construcció del text amb arguments

 

Construir el text basat en arguments

Contraargumentar