La reflexió

L'estructuració

La conceptualització

La formalització