En tots els casos, des d'una nota domèstica al company de pis fins al treball de recerca d'una assignatura, un text sempre representa un diàleg entre individus. Algú diu, emet o produeix un missatge (oral o escrit) i algú altre escolta o llegeix, rep o consumeix el missatge. L'eficàcia en aquesta comunicació es redueix a la semblança entre allò que com a emissors pretenem comunicar i allò que els receptors poden rebre amb el nostre text. Però més enllà d'aquest encert, el que és inevitable és que cada text parteix de les relacions existents entre l'autor i els seus destinataris, que ens relaciona amb els altres quan es comunica, i que modifica, en rebre's, les circumstàncies d'aquestes relacions.