L’entrevista de selecció

Les fases de l’entrevista de selecció

Actuació i comportament en una entrevista de feina