Els éssers humans es comuniquen per mitjà de la paraula i és, per tant, mitjançant la paraula, oral o escrita, que s’ha d’oferir una bona imatge d’un mateix. El currículum és un dels documents en el qual aquesta idea té una especial rellevància. Es tracta d’un instrument comunicatiu, doncs, que com a tal ha de ser eficaç i, a més, ha de transmetre una determinada imatge de qui l’elabora. Així doncs, la redacció d’un bon currículum ha de prendre com a base la responsabilitat de comunicar clarament a l’empresa seleccionadora les qualitats personals i els propis èxits.