És difícil ser original en qualsevol àmbit. Quan hom fa un treball de recerca, per exemple, la idea no haurà sorgit del no-res, bé hi haurà un procés de documentació previ. Ocorre el mateix a l’hora d’escriure una novel·la; és fàcil que el tema hagi estat tractat en termes molt semblants. L’originalitat, doncs, ha de raure en la forma de tractar el tema i els mecanismes emprats en la seva transmissió.