Què és una carpeta d’aprenentatge?

Quins elements estructuren una carpeta d’aprenentatge?

Com he de fer la carpeta d’aprenentatge?