La carpeta d’aprenentatge proporciona a l’estudiant universitari la possibilitat d’organitzar i presentar de manera personal les mostres de treball més rellevants que evidencien el seu progrés i els resultats obtinguts en el marc d’una matèria específica. La carpeta d’aprenentatge també reconeix el paper actiu de l’estudiant en la seva formació mitjançant la presentació del que sap fer i del que pot arribar a fer.