La creixent mundialització de la societat actual ha afavorit els intercanvis de persones i cultures i ha comportat un gran augment de la mobilitat entre ciutadans d’arreu. Una de les conseqüències d’aquest procés, que afecta tots els àmbits de la societat, és que cada cop hi ha més estudiants que vénen a fer una estada a una universitat catalana. L’acollida cultural d’aquest col·lectiu és responsabilitat de les institucions però també els estudiants, com a companys de classe, poden aportar-hi el seu gra de sorra. Posar-se a la pell d’un d’aquests estudiants permet reflexionar sobre la seva situació, i aprendre com pot ser acollit permet conèixer un àmbit emergent, el de la dinamització cultural, i alhora possibilita, és clar, desenvolupar la tasca solidària amb eficàcia.