Argumentar

Tipus d’arguments

Els arguments d'autoritat

Els arguments de comunitat

Els arguments causals

Els arguments basats en exemples i els analògics

Els arguments deductius

Les fal·làcies

Construcció del text amb arguments