“...quan es pretén jutjar, deliberar o criticar, quan l’objectiu és formular una opinió sobre el món, hi ha certes regles elementals de raonament que resulten plenament exigibles.”

F. Toutain

Hi ha moltes menes d’arguments: els arguments basats en exemples, els que utilitzen analogies, els que es fonamenten en una autoritat, els arguments sobre les causes i els arguments de caràcter deductiu en són uns quants. Quan hi ha errors en la construcció dels arguments es produeixen les fal·làcies argumentatives, que cal saber detectar i esmenar si es vol afavorir l’èxit de l’argumentació.