Cada vegada més les universitats catalanes tenen un públic més heterogeni, a causa sobretot de la mobilitat d'estudiants. Aquesta realitat lingüística fa que sigui necessària una reflexió sobre quins haurien de ser els usos lingüístics de la llengua catalana a la universitat i per analitzar quines estratègies de promoció d’aquesta llengua es duen a terme als diferents serveis lingüístics universitaris.