La comunicació mediatitzada per ordinador

Els gèneres electrònics

El bloc

El correu electrònic

El fòrum electrònic

La tertúlia

Les normes de cortesia a la Xarxa