La Xarxa ofereix una nova manera de comunicació, amb unes característiques pròpies i diferenciades d’altres contextos. És important conèixer aquestes propietats per tal de dur a terme una comunicació eficaç i adequada al context virtual.