L’informe, eina de comunicació

La redacció de l’informe

Característiques de l’informe eficaç

Estructura de l’informe

Elements de la part preliminar

Redacció de la introducció

Redacció del desenvolupament

Redacció de les conclusions i les recomanacions