Elaborar un informe és una pràctica molt habitual entre professionals i investigadors, tant en l'àmbit universitari com en l'empresarial i administratiu. La majoria de les decisions que es prenen en aquests àmbits exigeixen fonamentar-se en la informació objectiva i estructurada que proporciona l'informe. A la universitat, l'informe contribueix al desenvolupament del coneixement, i satisfà necessitats diverses durant el procés de la investigació, des de decidir iniciar la investigació fins a difondre'n els resultats entre els membres de la comunitat.