La ressenya, eina de comunicació

La ressenya pas a pas

La redacció de la ressenya

Estructura de la ressenya

Característiques textuals

La contextualització de l’autor i del text

El resum

El comentari crític

La darrera revisió abans de lliurar la ressenya