L'exposició oral del coneixement científic

La preparació de l'exposició

Els elements comunicatius no verbals