En el transcurs de la seva formació, és molt probable que l’estudiant universitari hagi d’elaborar exposicions orals adreçades a un auditori determinat. Tot i que la capacitat de parlar en públic és una destresa que es desenvolupa amb la pràctica, conèixer els recursos i les tècniques necessaris permetrà fer exposicions orals més clares, ordenades i convincents.