Conèixer estratègies i recursos per a la correcció i traducció de textos ajuda l’estudiant universitari a adequar la seva producció textual a les circumstàncies que la situació exigeix.