La terminologia és la ciència que estudia els termes, és a dir, les paraules especialitzades pròpies d’un àmbit del saber determinat. Aprendre algunes nocions bàsiques de terminologia permet millorar la qualitat expressiva dels textos especialitzats.