La lectura és una de les tasques primordials de l’estudiant universitari, el qual constantment consulta i llegeix manuals, diccionaris, llibres i articles especialitzats, documentació electrònica o digital i tota classe d’informació complementària; i en diverses llengües. Per tal d’aconseguir la màxima eficàcia en aquestes lectures cal escollir adequadament el que cal llegir i, d’altra banda, saber combinar dues qualitats bàsiques: la velocitat i la comprensió.