La consulta dels diccionaris és una tasca imprescindible en la formació de la persona i, sobretot, de l’estudiant universitari. Conèixer-ne les característiques més importants i els diversos formats i tipologies que poden presentar, en garanteix una consulta eficaç.