Internet ofereix un món molt ampli de possibilitats de comunicació i d’expressió. Crear un web no vol dir farcir-lo d’imatges i d’accions sorprenents, sinó construir un lloc que capti l’atenció de l’usuari amb uns bons textos i una bona estructuració dels continguts.