L’avaluació és un dels moments més importants en el procés d’aprenentatge dels estudiants universitaris. Es pot parlar de diferents tipus d’avaluació tenint en compte el moment del procés d’aprenentatge en què es realitza (al principi, durant o al final del procés d’aprenentatge), moment que també pot determinar el tipus d’instrument d’avaluació que és més adequat utilitzar. Conèixer tots aquests elements ha de permetre a l’estudiant encarar l’estratègia per superar amb èxit el procés avaluatiu.