Prendre apunts pot considerar-se una de les activitats més comunes i senzilles de les que es realitzen a la universitat, però si es reflexiona sobre per què i per a què es fa, es posa de manifest com els apunts poden convertir-se en una eina d’aprenentatge i en una estratègia que facilita l’accés al coneixement.