Georges Lüdi

Universitat de Basilea

ACTIU PLURILINGÜE

Any rere any, la UAB s’està convertint en un campus ple de llengües. Cada cop és més freqüent sentir llengües diverses als transports públics que hi arriben, als espais a l’aire lliure, als passadissos de les facultats, als serveis d’atenció a la comunitat educativa, etc. Aquest enorme capital lingüístic és utilitzat per mantenir les relacions socials i per accedir al coneixement científic i professional que promou la UAB.

Lluny del mite de la torre de Babel, el plurilingüisme no és ni un càstig ni una font de confusió, sinó una herència de la humanitat, un bé, un actiu d’ús quotidià, que cal promoure i mantenir com un segell propi de les institucions amb vocació europea, com ara la UAB.

Coordinació
Enric Serra e Virgínia Castillo (Servei de Llengües, UAB)
Luci Nussbaum (Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües, UAB)

Continguts
Dolors Masats, Emilee Moore, Luci Nussbaum (GREIP)
Georges Lüdi (Universitat de Basilea)

Col·laboracions
Eulàlia Borràs (GREIP)
Agustí Camps (Servei de Llengües)
Mercè Clariana (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació)
Mireia Galí (Punt d’Acollida)
Adrià Guerrero (estudante)
Marta Miró (Servei de Llengües)
Adriana Patiño (GREIP)
Alexandra Vraciu (Servei de Llengües)

Agraïments
Andreu Ayats
Mar Bardagí
Neus Beascoechea
Gemma Bello
Víctor Corona
Natalia Evnitskaya
Joseba Ezeiza
Rosalía Gallo
Joshua Goldsmith
David Jou
Josep Maria Morera
Jordi-Roger Riba
Mario Rotta
Estudantes anónimos

Disseny
Pablo Sanz (Servei de Llengües) sobre disseny original de Edatasoft
Traduccions
Servei de Llengües

Actiu Plurilingüe ha rebut un ajut NORMA del Comissionat per a Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya.

Els continguts d'Actiu Plurilingüe estan subjectes a una llicència
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons.