eReserves

Reserva de cites (exàmens, matrícula, atenció Secretaria...) del Servei de Llengües

 
Si no tens assignada cap prova, si us plau, posa't en contacte amb l'administració del Servei de Llengües (edifici M1, 935811325 o s.llengues.info@uab.cat)