Indiqueu si les afirmacions següents són certes o no

1) Un text escrit per a l’àmbit universitari té les mateixes característiques que un text de qualsevol altre àmbit.

No

2) A l’hora de fer un treball podem prescindir del procés de documentació.

No

3) Creieu que elaborar un esquema abans d’escriure un text és un bon recurs?

No

4) És convenient fer una planificació de com haurà de ser el text que produirem.

No

5) És el mateix un esborrany que un esquema.

No

6) Podrem dir que un text és eficaç des del punt de vista comunicatiu un cop hagi passat per un procés de reescriptura.

No

7) L’únic registre possible en l’àmbit acadèmic és el formal.

No

8) Els signes de puntuació no són importants i els podem col·locar una vegada haguem escrit el text.

No

9) Un text formalment desigual i sense sistematitzacions però amb bons continguts es llegeix igual de bé que un altre text formalment treballat.

No

10) L’ús de diferents tipus de lletra no respon a cap més criteri que al gust de l’escriptor.

No

Assaig breu

Redacteu un text breu (d’unes 250 paraules) on expliqueu les passes que seguiu a l’hora d’elaborar un treball per alguna assignatura, des del moment que el professor us encarrega la feina fins que la lliureu (no us oblideu el període de reflexió, d’estructuració del treball...).