Indiqueu si les afirmacions següents són certes.

1) Un argument és una opinió que se sotmet a debat.

No

2) Una argumentació és inviable sense un nivell elevat de formalitat.

No

3) En general, es pot afirmar que una argumentació sempre implica l’existència d’opinions diferents.

No

4) En l’àmbit acadèmic, un discurs argumentatiu és bàsicament un discurs escrit.

No

5) Els arguments es basen sempre en causes o en deduccions.

No

6) Els arguments d’un text sempre s’han de reforçar amb exemples perquè siguin convincents.

No

7) Una fal·làcia és una argumentació sense conclusió.

No

8) En textos científics, l’opinió d’un expert mai no pot ser citada com a argument per sostenir una conclusió.

No

9) Les argumentacions en català i en castellà són més senzilles que en altres idiomes, perquè aquestes dues llengües fan servir connectors.

No

10) Tot text amb arguments respon regularment a un patró estructural fixat per la tradició.

No

 

Assaig breu

Redacteu un text breu (d’unes 250 paraules) per a una revista local, que expressi la vostra opinió amb arguments sobre un dels temes següents:

1) El futur de les proves d’accés a la universitat.

2) La hipotètica prohibició de fumar a tots els edificis del campus.

3) Els grafits a les façanes i les parets dels carrers de la vostra ciutat.