El pòster, eina de comunicació científica

El contingut del pòster

La concepció del p๒ster

L’estructura del p๒ster

Característiques textuals del p๒ster

Característiques
formals (I): el color i les il·lustracions

Característiques
formals (II): la tipografia

Altres aspectes relacionats amb el pòster