El pòster, eina de comunicació científica

El pòster

Les sessions de pòsters

La presentació oral del pòster

Els avantatges i els desavantatges del pòster

El contingut del pòster