“La qualitat principal del pòster és la seva visibilitat, ja que s’adreça a la intel·ligència de l’espectador amb la intermediació dels ulls. Fer un pòster consisteix a executar una estratègia de la percepció.”

X. Browaeys i É. Leterrier

D’una banda, un pòster ha de mostrar —és una exposició— i, d’altra banda, ha d’argumentar per convèncer d’una tesi. Hi entren en joc, doncs, imatges i textos. De la disposició global d’aquests elements dependrà l’efectivitat del document en conjunt. En la realització d’un pòster s’ha de tenir en compte una fase inicial de previsió de la disposició dels diferents elements que el componen, en funció de diversos factors, el més important dels quals és potser el públic al qual s’adreça; una fase intermèdia de realització i de confecció; i una fase final en què s’ha de preveure tot allò relatiu a l’exposició del treball en un esdeveniment científic.