LES SESSIONS DE PÒSTERS

Cada vegada és més freqüent en congressos, seminaris i altres activitats científiques, dedicar un espai perquè els participants que vulguin hi pengin els seus treballs en forma de pòster i dedicar també un temps perquè els autors dels pòsters s’hi estiguin al costat per fer-ne una breu presentació oral o per atendre les consultes, els suggeriments o les propostes del públic que s’hi acosta per llegir-los. En aquest sentit es pot afirmar que el pòster, doncs, combina les característiques de la presentació i de la comunicació oral.

En les sessions de pòsters acostuma a haver-hi presentacions simultànies, amb l’audiència que es desplaça o volta per l’espai dedicat a l’exposició dels pòsters. Quan un nombre de persones adequat es congrega davant d’un pòster, l’autor, si està previst en el programa de l’esdeveniment científic, en fa una presentació breu, d’entre 5 i 10 minuts. Aquesta presentació té la particularitat que és més interactiva i informal que no pas una comunicació tradicional.

És important, doncs, que el pòster tingui una presentació agradable, ha de ser visualment atractiu per intentar captar l’atenció de l’espectador. És molt habitual, en els actes que preveuen la presentació de pòsters, que s’hi presentin molts treballs, que queden tots exposats en una sala, a vegades durant tots els dies que dura l’acte o altres vegades durant unes hores. El que pretén l’autor d’un treball que s’exposa és que sigui vist pel major nombre de persones possible. Per tant, cal prestar molta atenció al disseny del pòster, als seus elements gràfics. No obstant això, el més important és el missatge que es vol transmetre. Un cop el visitant s’ha sentit atret visualment pel pòster, és important que entengui la informació. Així, doncs, la gramàtica i els recursos lingüístics també són essencials. No és aconsellable dissimular un mal contingut o una informació deficient amb molts efectes artístics.

Actualment, per al públic especialista, són molt freqüents les presentacions virtuals de pòsters per Internet. En aquestes sessions, els autors preparen els pòsters i es publiquen en un lloc determinat a la Xarxa. L’audiència, en comptes de desplaçar-se per un espai on s’exhibeixen els pòsters, els analitza en línia. La discussió sobre els treballs o la presentació es pot fer aleshores en fòrums de discussió electrònics.

Les sessions de pòsters són dinàmiques, interactives, informals; el presentador s’ha d’adaptar constantment a l’audiència.

Estaríeu d’acord amb la frase: "L’essència del pòster en un certamen científic no és la seva aparença visual sinó el seu contingut"?
No