“L’objectiu del pòster és explicar un treball de manera que sigui assimilat fàcilment i estimuli l’interès i la discussió. La finalitat és un intercanvi productiu d’idees entre l’autor del pòster i el lector, però no ens hem de decebre si els lectors no s’aturen a comentar-lo: un pòster ben fet com a mínim proporcionarà informació útil i tema per pensar.”

S. Hammarling i N. J. Higham

Els pòsters han esdevingut un dels mitjans més utilitzats de presentació de treballs en reunions científiques. Les sessions de pòsters s’han convertit en un fòrum excel·lent per conèixer col·legues, discutir temes científics amb altres investigadors i difondre els resultats d’una recerca. Desgraciadament, però, un gran nombre de pòsters no aconsegueixen transmetre la informació desitjada perquè no aconsegueixen captar l’interès de l’audiència. Cal conèixer les possibilitats comunicatives del pòster per fer-ne una eina útil de transmissió de coneixements.