Actiu plurilingüe

Georges Lüdi

Universitat de Basilea

Actiu plurilingüe

Any rere any, la UAB s’està convertint en un campus ple de llengües. Cada cop és més freqüent sentir llengües diverses als transports públics que hi arriben, als espais a l’aire lliure, als passadissos de les facultats, als serveis d’atenció a la comunitat educativa, etc. Aquest enorme capital lingüístic és utilitzat per mantenir les relacions socials i per accedir al coneixement científic i professional que promou la UAB.

Lluny del mite de la torre de Babel, el plurilingüisme no és ni un càstig ni una font de confusió, sinó una herència de la humanitat, un bé, un actiu d’ús quotidià, que cal promoure i mantenir com un segell propi de les institucions amb vocació europea, com ara la UAB.