Presentació
 

Antecedents

Aquesta publicació és l’adaptació electrònica de l’edició en paper elaborada per Manel Riera i Marta Estella, del Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicada el 1993 per aquesta universitat amb el suport de la Direcció General d'Universitats.

El 1994, fruit d’un conveni, la Universitat Politècnica de Catalunya va publicar-ne una versió adaptada dins de les Fitxes de normalització lingüística 2, preparada per Montserrat Marigó i Marta de Blas, del Servei de Llengües i Terminologia.
 

Publicació electrònica

Dins d’aquesta línia de col·laboració, els serveis lingüístics d’ambdues universitats presentem conjuntament aquesta edició electrònica, revisada i adaptada. La nova edició inclou dos apartats:

El Manual, en què s’explica l’ús de cada signe amb l’ajuda d’exemples. Aquest apartat té dues versions, una per a cada universitat, amb diferències mínimes corresponents a opcions pròpies dels llibres d’estil respectius, però que no afecten el contingut.

La part dels Exercicis, que permet fer pràctiques de puntuació de textos de manera interactiva, amb detecció d’errors i correcció automàtica. Hi ha un sistema d’ajuts que remet a la part del Manual amb la informació específica per resoldre cada cas.
 

 

Crèdits

Aquesta publicació ha estat dirigida per Marta Estella (UAB) i Marta de Blas (UPC).

Hi han col·laborat les persones següents: en la part del Manual, Míriam Salvatierra, que ha treballat en l’adaptació del text de la publicació en paper per fer-ne una presentació hipertextual, Clara Sierra, que ha passar el text a HTML i PDF, i Jordi Giner, que n’ha revisat les proves; en la part dels Exercicis, l’empresa ESEC, i Marià Jiménez, que ha fet el tractament gràfic de la publicació.
 
Amb la col·laboració de la Direcció General d'Universitats.

Maig de 1999