Tornar a Suport lingüístic - Servei de Llengües

Les majúscules i les minúscules (continuació)

 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I SOCIALS

14. Congressos, jornades i simposis

Els noms de les jornades, simposis, congressos, col·loquis, competicions, concilis, etc. s'escriuen amb majúscules inicials.

el IV Congrés Internacional de Geologia
els Jocs Olímpics de Seül
el II Col·loqui sobre Art Egipci
el Congrés de Cultura Catalana

15. Programes (de cooperació, de movilitat, de recerca, etc.)

Els programes de movilitat els escrivim només amb la lletra majúscula inicial:

Erasmus
Sèneca
el programa Erasmus

En els altres casos, el nom del programa s'escriu amb majúscules inicials.

el Programa d'Innovació Tecnològica
el Programa Leonardo da Vinci

No obstant això, si és un nom llarg es pot escriure la paraula programa amb majúscula inicial i el nom del programa amb minúscules.

el Programa de concessió de places de personal investigador i tècnic altament qualificat

 16. Premis i condecoracions

Els noms dels premis s'escriuen amb majúscules inicials.

el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
el Premi Internacional Catalunya
el Premi Nacional de Cinematografia

Si és un nom llarg, es pot escriure la paraula premi amb majúscula inicial i el nom del premi amb minúscules.

el V Premi a la investigació sobre comunicació de masses

Els noms de les condecoracions s'escriuen amb majúscules inicials.

la Medalla de la UAB
la Medalla de la Generalitat de Catalunya
la Creu de Sant Jordi
la Placa President Macià

La forma doctor honoris causa s'escriu totalment amb minúscules.

Osvaldo A. Reig va ser investit doctor honoris causa el 1989

 ORGANISMES

 17. Institucions

S'escriuen amb majúscules inicials les denominacions d'institucions, organismes, entitats, associacions, etc. i les de les seves unitats internes (seccions, àrees, etc.).

la Universitat Autònoma de Barcelona
la Facultat de Veterinària
l'Escola Universitària de Mestres "Sant Cugat"
el Departament de Dret Privat
la Unitat d'Enginyeria Bioqu‡mica
l'Institut d'Estudis Europeus
el Centre de Tractament d'Imatges
el Centre de Processament de Dades
la Secretaria de Ciències
l'Àrea de Manteniment i Obres Menors
l'Administració d'Empresarials i d'Informàtica de Sabadell
el Gabinet Jurídic
la Biblioteca de Ciències de la Comunicació
l'Associació d'Amics de la UAB
l'Hospital del Mar
la Fundació Empresa i Ciència
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
la Direcció General d'Universitats
l'Ajuntament de Sabadell
l'Associació Catalana d'Estudiants

La designació incompleta d'una institució s'escriu amb majúscula inicial.

la Universitat [per "la Universitat Autònoma de Barcelona"]
el Centre [per "el Centre d'Estudis Olímpics"]
el Departament [per "el Departament de Matemàtiques"]
el Parlament [per "el Parlament de Catalunya"]

Si s'interpreten com un nom genèric més que no pas com una designació incompleta s'escriuen amb minúscules.

el centre
el departament

Sovint es pot fer tant una interpretació com l'altra i, per tant, escriure aquests casos indistintament amb majúscula o minúscules.

No és una designació incompleta sinó un nom genèric la paraula universitat en casos com els següents:

el model d'universitat a Catalunya
sovint s'ha dit que la universitat és una fàbrica de desocupats

S'han de remarcar les institucions generals següents. Si duen un adjectiu darrere, aquest ha d'anar amb minúscules.

l'Administració
l'Administració pública
l'Església
l'Església catòlica
l'Estat
l'Estat espanyol
l'Estat francès
l'Exèrcit (per exemple, "l'interès de l'Exèrcit per la universitat")

Són noms genèrics i, per tant, van amb minúscules, en canvi:

l'administració de l'empresa
l'església de Santa Maria del Mar
l'exèrcit estranger no va aconseguir arribar a la ciutat

 18. Òrgans de govern, de representació i consultius

Les denominacions dels òrgans de govern, de representació i consultius s'escriuen amb majúscules inicials.

el Consell Social
el Claustre General
la Junta de Govern
el Vicerectorat d'Administració
l'Equip de Govern
el Claustre de la Facultat de Dret
el Comitè d'Empresa
la Comissió de Convalidacions
el Consell Interuniversitari de Catalunya

S'escriuen amb minúscules, però, si no són òrgans constituïts formalment.

l'assemblea del personal laboral
la direcció del departament
l'equip de direcció

 LLOCS

 19. Edificis

Els noms genèrics dels edificis s'escriuen amb minúscules. El nom que singularitza l'edifici, en canvi, s'escriu amb majúscules inicials.

l'edifici A
la torre M
l'edifici d'Estudiants

Escriurem amb majúscules inicials, però, el nom sencer dels edificis singulars, ja que funcionen com a noms propis.

el Palau Reial
el Palau de la Música Catalana
la Llotja
l'Estadi Olímpic
el Born
la Casa Ametller

Semblantment, els noms genèrics de les parts d'un edifici s'escriuen amb minúscules.

la sala d'actes
la sala de graus
la sala de juntes
l'auditori
l'aula 12

S'escriuen amb majúscules inicials, però, els noms de les dependències singulars.

l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona
el Pati dels Tarongers
el Saló de Cent
el Saló Daurat de la Llotja

Els noms dels monuments s'escriuen amb majúscules incials.

la Sagrada Família
la Porta de Brandenburg
el Partenó
la Torre Eiffel
l'Estàtua de la Llibertat

 20. Topònims catalans

L'article dels topònims catalans s'escriu amb minúscules i se sotmet a les regles d'aprostrofació i contracció.

els Hostalets de Balenyà
les Garrigues
parlen de l'Hospitalet de l'Infant
van anar a la Granadella
ja han tornat del massís del Montgrí

 21. Topònims no catalans

En els topònims estrangers que tenen article, aquest s'escriu amb majúscula inicial i no se sotmet a les regles d'apostrofació i contracció.

Las Alpujarras
La Palma
La Rioja
Le Havre
Los Angeles
l'alcalde d'El Condado
el viatge a El Salvador

Els articles dels topònims estrangers que tenen una forma catalanitzada, però, s'escriuen amb minúscules, s'apostrofen i es contrauen.

un viatge a l'Havana
van tornar del Caire

 22. Topònims urbans

Els noms genèrics de les vies urbanes i interurbanes s'escriuen amb minúscules; el nom propi de la via, amb majúscula inicial.

la plaça de Catalunya
el carrer Ample
la rambla de les Flors
el passeig de Sant Joan
la ronda de Sant Pere
l'avinguda de Sarrià
la plaça Cívica
la plaça Acadèmica

Alguns noms genèrics, però, adquireixen el valor de propis, fet que ens obliga a escriure'ls amb majúscules inicials.

la Diagonal [de Barcelona]
la Rambla [de Barcelona]
la Gran Via [de Barcelona]

Han de dur majúscula inicial els noms genèrics dels topònims urbans estrangers si són escrits en la llengua original, tant si en aquesta llengua s'escriuen amb majúscula inicial com si no.

Trafalgar Square
Park Avenue
Paseo de la Castellana

Els noms dels nuclis de població s'escriuen amb majúscules inicials.

la Zona Franca
el Raval
la Creu Alta
la Vila Universitària

La paraula campus s'escriu amb minúscules.

el campus de Bellaterra

 23. Demarcacions territorials

En les demarcacions territorials i en les divisions polítiques o administratives, el nom genèric s'escriu amb minúscules, i el propi, amb majúscules inicials.

la comarca del Vallès Oriental
la província de Castelló
el terme municipal de Caldes de Montbui
la comunitat autònoma d'Extremadura

 24. Accidents i elements geogràfics

Cal escriure'n amb minúscules els noms genèrics, i amb majúscula inicial el nom propi de cadascun.

la badia de Roses
la cala Castells
el turó de l'Home
l'estany de Banyoles
la tossa d'Alp
la vall de Boí
la mar Mediterrània
la mar Cantàbrica
el delta del Llobregat
les illes Balears*
les illes Medes
la península Ibèrica
el golf Pèrsic
cal Paraire
ca l'Amadeu

 * S'escriu Illes Balearsilles amb majúscula inicial— si s'usa com a nom de comunitat autònoma.

 25. Punts cardinals

S'escriuen amb minúscules.

l'oest de Catalunya
el nord-est de la comarca
la "pota sud" del segon cinturó barceloní

Els símbols corresponents s'escriuen amb majúscula, i duen majúscula inicial els punts cardinals i els punts de l'horitzó que formen part d'un nom de lloc.

S
NO
ENE
Amèrica del Sud
l'Orient Mitjà
el cap Nord

 TEMPS

 26. Festivitats

Els noms de les festivitats i de les celebracions o commemoracions religioses, socials i polítiques, s'escriuen amb majúscules inicials.

l'Onze de Setembre
Tots Sants
per Sant Joan
la Mercè
el Carnestoltes
Divendres Sant
la Setmana Santa
la Patum
el Centenari de les Bases de Manresa

Festa major s'escriu amb minúscules.

la festa major de Cerdanyola
la festa major de la UAB

 27. Dies de la setmana, mesos i estacions

Els dies de la setmana, els mesos i les estacions de l'any s'han d'escriure amb minúscules.

dilluns vinent
el 23 de març
l'hivern passat
Bellaterra, 22 de gener de 1992

Però els escriurem amb majúscules inicials quan formen part d'una festivitat assenyalada o d'un període històric destacat.

el Maig Francès [1968]
la Revolució d'Octubre [a Rússia]
l'Onze de Setembre

 28. Fets històrics

S'escriuen amb majúscules inicials.

la Segona Guerra Mundial
la Setmana Tràgica
el Corpus de Sang

 29. Períodes històrics

Els noms dels períodes històrics, dels períodes o estrats geològics i de les eres s'escriuen amb minúscules.

el vuit-cents
la baixa edat mitjana
l'edat antiga
l'era cristiana
el paleolític inferior
l'edat de la pedra
el quaternari

Són una excepció els casos següents:

el Renaixement [europeu]
la Renaixença [catalana]

 30. Moviments culturals i estils artístics i literaris

S'escriuen amb minúscules.

el barroc
el romànic
el gòtic
el surrealisme
el noucentisme
el naturalisme francès
el prerafaelitisme

Són una excepció els casos següents:

la Renaixen‡a [catalana]
el Renaixement [europeu]

 31. Ideologies, tendències polítiques i creences religioses

Els noms de les creences religioses, dels grups socials i de les tendències polítiques i ideològiques s'escriuen amb minúscules.

el marxisme
l'anarquisme
el carlisme
el cristianisme
el budisme
l'islam

 CIÈNCIA I TÈCNICA

 32. Termes científics i tècnics

En les designacions de les lleis, principis, teoremes, etc., només escriurem amb majúscula inicial els noms propis que inclouen.

la teoria de la relativitat
les lleis de la termodinàmica
el teorema d'Avogadro
la constant de Planck

La terminologia física i química i les unitats de mesurament s'escriuen amb minúscules. Els símbols corresponents s'escriuen segons la forma fixada internacionalment.

clorur sòdic (ClNa)
àcid cianhídric (HCN)
newton (N)
coulomb (C)
ampere (A)
joule (J)
gram (g)
quilòmetre (km)

 33. Animals i plantes

En els noms científics dels animals i les plantes s'escriuen amb majúscula inicial el primer mot —el gènere— i els noms de persona que incloguin.

Diaemus yougii cypselinus Thomas
Quercus alba L.
Rhododendron ferrugineum
Hippocrepis balearica

Les divisions més grans que el gènere —classe, ordre, subordre, família, etc.— s'escriuen també amb majúscula inicial.

Monotrema
Ruminantia
Hominidae
Selachii

Les formes catalanitzades s'escriuen amb minúscules.

els felins
els remugants
els homínids
els selacis

 34. Informàtica

Els noms dels programes, sistemes, llenguatges, rutines, subrutines, instruccions i sentències se solen escriure íntegrament amb majúscules.

SIDEC
SIGMA
COBOL
PROLOG
BASIC
DOS
GOTO 600
FORMAT
WHILE

No obstant això,

WordPerfect
PC Tools

 35. Cossos celests

Les paraules Sol, Terra i Lluna s'escriuen amb majúscula inicial quan s'utilitzen en sentit astronòmic per a designar un cos celest.

antigament es creia que el Sol girava entorn de la Terra
el moviment de translació de la Lluna entorn de la Terra

S'escriuen amb minúscules en els altres casos.

els dies que fa més sol
l'altura d'un punt de la terra respecte al mar
els dies de lluna plena

Fora d'aquests tres casos, els noms dels planetes, de les constel·lacions, dels satèl·lits, etc. s'escriuen amb majúscules inicials.

Venus
la Via Làctia
l'Óssa Menor

 OBJECTES I PRODUCTES

 36. Marques

Els noms de les marques i els models s'escriuen amb majúscula inicial, llevat dels casos en què s'usen amb valor genèric.

la casa Letona fabrica la beguda Cacaolat
demana un cacaolat
una aspirina
un rotlle de cel·lo
un jeep

 37. Objectes singulars

S'escriuen amb majúscules inicials.

el Graf Zeppelin [nom d'un zèppelin]
el Nautilus [nom d'un submarí]
el Sant Graal [el calze que Crist va fer servir al Sant Sopar]

 ABREVIACIONS

 38. Abreviatures, sigles i símbols

Les abreviatures s'escriuen amb majúscules inicials o amb minúscules segons com s'escrigui la forma desenvolupada.

l'Excma. Sra. Maria Anglada
l'Excel·lentíssima Senyora Maria Anglada

truqueu al tel. 581 20 24
truqueu al telèfon 581 20 24

Són una excepció a aquesta regla les formes abreujades corresponents als tractaments de cortesia i a altres designacions personals genèriques que s'escriuen amb majúscula inicial encara que la forma desenvolupada sigui amb minúscules: Sr. (senyor), Dr. (doctor), Prof. (professor), Mn. (mossèn) i St. (sant).

la Dra. Riba
la doctora Riba

el Sr. Joan Benet
el senyor Joan Benet

Les sigles s'escriuen amb majúscules i sense punts entre les lletres.

UAB
ICE
PAS
NIF
CSIC
COU

El fet que les sigles s'escriguin amb majúscules no implica que els noms desenvolupats corresponents s'hagin d'escriure amb majúscules inicials, sinó que s'han d'escriure segons les normes exposades en aquesta publicació.

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

ICE
Institut de Ciències de l'Educació

DNI
document nacional d'identitat

PAS
personal d'administració i serveis

COU
curs d'orientació universitària

PAAU
proves d'aptitud per a l'accés a la universitat

Els símbols —combinacions de signes, xifres o lletres que s'usen per a representar magnituds, unitats de mesura, elements químics, etc. i que es fixen internacionalment— s'escriuen amb majúscules o amb minúscules segons la forma que s'hagi establert.

PTA
pesseta

km
quilòmetre

N
newton

h
hora


BIBLIOGRAFIA

 AVUI. Llibre d'estil, inèdit, sense datació.

 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. Llibre d'estil. Barcelona, 1991.

 COROMINA, E. El 9 Nou. Manual de redacció i d'estil. Vic: EUMO, 1991.

 DIARI DE BARCELONA. Un model de llengua pels mitjans de comunicació. Barcelona: Empúries, 1988(2).

 DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Majúscules i minúscules. Barcelona, 1989.

 EL PAÍS. Libro de estilo. Madrid, 1990(6).

 GABINET DE LLENGUA CATALANA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Les majúscules i les minúscules, a cura de Lluís Pérez-Carrasco. Capítol del Llibre d'estil, inèdit, 1991.

 INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA.Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 1985.

 LA VANGUARDIA. Libro de redacción. Barcelona, 1986.

 MARTÍNEZ DE SOUSA, J. Diccionario de tipografía y del libro. Madrid: Paraninfo, 1981(2).

 SERVEI DE LLENGUA CATALANA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. Proposta d'ús de majúscules i minúscules. Barcelona, 1989.

 THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS. The Chicago Manual of Style. Chicago,1982(2).

 TRES I QUATRE. Llibre d'estil, inèdit, sense datació.

 Primera part de la publicació.