Sol·licitud de certificats

Si necessites un certificat, omple aquest formulari.
Català | Español | English
Curs

El Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa la persona usuària que les dades personals que aporta en aquest acte seran incloses en fitxers informatitzats de dades de caràcter personal titularitat d'aquesta organització, responsable del tractament i destinatària de les dades, i que són necessàries per a la realització del tràmit sol·licitat.

En qualsevol cas, el Servei de Llengües garanteix a la persona usuària que en la utilització de les seves dades personals s'observaran escrupolosament les obligacions establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com a la resta d'ordenament aplicable on s'estableixen garanties i precaucions pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal de les persones usuàries.